FASCINATION ABOUT เกจวัดความหนา

Fascination About เกจวัดความหนา

Fascination About เกจวัดความหนา

Blog Article

ทุ่น เครื่องเลื่อยวงเดือน และเครื่องตัดองศา

- หากไม่ได้รับสินค้าท่านสามารถขอคืนเงินได้ทันที

ใบมัลติทูล ใบเครื่องมืออเนกประสงค์

สวิตซ์ อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร จัดส่งภายในวัน

ดังนั้นเครื่องมือวัดนี้จึงสามารถใช้วัดขนาดรูต่างๆ ได้หลากหลาย เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีความกลมรี หรือทรงกระบอก ใช้วัดกระบอกสูบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

อื่น ปั๊มไฮดรอลิกคืออะไร : การก่อสร้าง การทำงาน และการใช้งาน

เพรสเชอร์เกจแบบดิจิตอล เกจวัดแรงดันแบบดิจิตอล

สำหรับไดอัลบอร์เกจ ให้หมุนขอบหน้าปัดไดอัลให้เข็มตรง

เกจวัดแรงดันที่ใช้ดี ควรมีลักษณะเป็นอย่างไร?

การแสดงผล (หน้าปัดแบบเข็ม , สเกล และตัวเลขดิจิตอล)

อะไหล่เครื่องเลื่อยวงเดือนและเครื่องตัดองศา

·จากตำแหน่ง เอาต์พุต diaphragm seal สองตำแหน่งไปยังหนึ่ง

เฟืองด้านในทำจากเหล็ก ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน มีระยะเวลาในการใช้งานที่ยาวนาน

ซีล ส่วนประกอบแบริ่งในปั๊มส่วนใหญ่ล้มเหลว จากนั้นปั๊มจะได้รับความเสียหาย ดังนั้น การซีลจึงใช้เพื่อขจัดความเสี่ยงจากความล้มเหลวโดยการป้องกันส่วนประกอบแบริ่งจากสารหล่อเย็นและสารปนเปื้อน

Report this page